แบบตรรกยะ

1. y=2-5/x
โดเมน Dr=R-{0}
5/x=2-y
5=x(2-y)
x=5/2y
2-y=0
y=2
Rr=R-{2}
2. y=3x-4/5x+6
โดเมน 5x+6=0 x=-6/5 Dr=R-{-6/5}5xy+6y=3x-4
5xy-3x=-6y-4
x(5y-3)=-6y-4
x=-6y-4/5y-3
5y-3=0
y=3/5
Rr=R-{3/5}

แบบกำลังสอง

1. y=x^2+5
Dr=R
Rr=[5,&)
2. y=(x-1)^2+3
Dr=R
Rr= [3,&)

โฆษณา