ชื่อหนังสือ : สู่ลุ่มอิระวดี

 

ผู้แต่ง : สุเนตร ชุตินธรานนท์ 

 

ชื่อสำนักพิมพ์  :  ศยาม

 

ปีที่พิมพ์  :  มีนาคม 2543   

 

จำนวนหน้า  : 118

 

อ่านวันที่ : 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

 

ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  ภูมิศาสตร์

 

สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางศาสนาที่ชาวพม่านับถือพระพุทธศาสนาจนมีศรัทธา สร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในดินแดนแห่งนี้ก็มีอยู่มากมาย  “ สู่ลุ่มอิระวดี ” เป็นสารคดีท่องเที่ยวเล่มหนึ่งที่จะนำผู้อ่านเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของเมืองพม่า ที่ดำรงอยู่มาช้านาน รวมทั้งความงามทางธรรมชาติ

 

เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเรื่องการท่องเที่ยว  และความบันเทิง

 

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้เรารู้จักวัฒนธรรมของพม่ามากขึ้น

 

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวพม่ามากขึ้นและทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ  :   http://loorsad.exteen.com/20051020/entry

โฆษณา