ชื่อเรื่อง รอรักที่ท้องทุ่ง ผู้แต่ง ลําวนดง

 
สรุปสาระสําคัญของเรื่อง วันหนึ่งได้มีหนู่มเมืองกรุงคนหนึ่งชื่อเทพได้มาที่ท้องทุ่งและได้มาเจอหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อส้ม ส้มนี้เป็นสาวของฝนและได้หลงรักน้องส้มที่ท้องทุ่งและความรักก็เก้าหน้าพี่สาวของส้มได้เห็นหนุ่มเมืองกรุงและแอบหลงรักกับหนุ่มเมืองกรุง ที่ชื่อเทพและอิจฉาน้องและส้มกับเทพแอบไปพบกันที่ท้องทุ่งบอยครั้งโดยไม่ให้พี่สาวรู้จนความรักยาวมาหกเดือนจนพี่เทพได้เข้าราชที่กรุงเทพและจะพาส้มมาอู่ยด้วย

ข้อคิดที่ได้จากอ่านความรักทำให้แกงแย้งชิงดี

การนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรารักใครต้องซื่อสัตว์กับคนนั้น

ข้อความประทับใจ ความรักคือ ความตายที่ยังมีชีวิต

โฆษณา