ประเภทสื่อการเรียนรู้ วรรณคดีี  ชื่อหนังสือ อัล-ฟิกฮ์

ชื่อเรื่อง การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

ชื่อผู้แต่ง บรรจง บินกาซัน

สำนักพิมพ์ อัล-อะมิน

 

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน

ทุกๆปีในเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นจากอาหาร นํ้าดื่มและการมีเพศสัมพันธ์

แม้ว่าการถือศีลอดจะมีประโยชน์สุขภาพ แต่การถือศีลอดได้รับการยอมรับเป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นวิธีหนึ่งของการชำระล้างจิตใจของตัวเองโดยการตัดตัวเองออกจากความสะดวกสบายในทางโลกเพียงระยะสั้นๆ บุคคลผู้ถือศีลอดจะรู้สึกเห็นใจผู้หิวโหยอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้จิตใจของผู้ถือศีลอดเจริญเติบโตไปด้วย

 

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้จิตใจของผู้ถือศีลอดเจริญเติบโตไปด้วย

 

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

จะได้ชำระล้างจิตใจของตัวเอง เพราะว่าจะได้ละเว้นสิ่งต่างๆ แม้กระทั้งมองผู้หญิงก็ไม่ได้

 

ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน

ทุกๆปีในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นจากอาหาร นํ้าดื่ม และการมีเพศสัมพันธ์

 

โฆษณา