ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว   ที่หลากเรื่องราว มักจะถูกนำมาโยงกับ  เทศกาลวาเลนไทน์  และ ความรัก   สื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์  ทีวี  วิทยุ นำเสนอประเด็นต่าง ๆ เกียวกับความรัก ในรูปแบบต่าง ๆ รักที่หวานชื่น สมหวัง  รักแท้  รักไม่แท้  ที่มีผู้ให้คำนิยาม 

 

มีอยู่บทความหนึ่งที่นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความรักในแบบ การอธิบายให้เข้าใจ โดยอิงวิชาการ ถึงธรรมชาติที่แท้จริง ของการมีรัก  ทำให้เราได้รับรู้  เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของความรัก และชี้ให้เห็นถึงมุมที่งดงามโดยแก่นแท้จริง ๆ  ของความรักว่าอยู่ที่ตรงไหน

  

 

โฆษณา